top of page

מה אומר פסח עבורי


מאת: שמואל בן שלומי


האביב הגיע וזה אומר יחד עם ההבטחה למזג אוויר חם יותר, פסח מגיע לשיא באופק בקרוב מאוד.


בור יהודים מאוד שומרי מצוות הזמן הזה חשוב במיוחד ו"מסודר באופן דוגמטי" (סדר) בטקסים ובפרוטוקולים שלו ולמי שפחות נוטה, זה הזמן להתכנס עם בני משפחה וחברים סביב השולחן לארוחה טובה עם מגוון של הבנה בקושי מורגש בשאר ימות השנה לקריאה של קונטרס או חוברת (ההגדה) שהונחו איפשהו במגירה חשוכה. כל הנאספים מתחילים לשחזר בזיכרון ולשוחח את האירועים שהניעו את כל החגיגה מלכתחילה.


מאכלים שבדרך כלל לא נאכלים יחד מונחים בממרח על צלחת מיוחדת ושותים את היין במלוא המידה ובהנאה רבה. מקום מיוחד וכוס בשולחן ערוכים עבור מבקר מסתורי כל תקווה תופיע. קוראים לו אליהו הנביא (אליהו הנביא). זה גם זמן שבו מוציאים תוצרת מחמצת וצורכים רק מצות במשך שמונה ימים.


מדוע אנו היהודים מכל הסוגים עוסקים בפעילות זו שנה אחר שנה אחר שנה? יהודים דתיים גבוהים יאמרו שזה בגלל שהשם מצווה עלינו לעשות זאת. אחרים מצביעים על משמעותו ככלי זיכרון לאותה תקופה בל יימחה בתולדותינו, שבה לאחר למעלה ממאתיים שנות עבדות במצרים הובלנו מהשבי על ידי מנהיג כריזמטי בשם משה למולדתנו המקורית בחזרה בישראל. מי שפחות מעודכן עשוי לראות בו פשוט זמן סיפור ייחודי לילדים ושיתוף של זמנים טובים, אוכל טוב וזיכרונות טובים עם בני משפחה וחברים.


לא משנה מה הסיבה שיהודים בודדים עושים זאת בכל שנה, הגורם המחייב בכל זה הוא לפחות פעם אחת בכל עונה אנחנו היהודים בכל העולם, ללא קשר לעמדתנו הדתית או ההבדלים הפוליטיים שלנו מתאחדים כעם אחד כדי לזכור את מי אנחנו. נמצאים, מהמקום שממנו באנו מתוך רצון ותקווה שבסופו של דבר נתאחד עם מטרה אחת - בואו של זמנים טובים יותר שבהם החופש, הביטחון, האחדות והאהבה שולטים בלבנו, במולדתנו ישראל ובכל רחבי הארץ. כל העולם.


זה, מעל הכל, המשמעות של חג הפסח עבורי.


"תשמח בחגך - אתה בנך, בתך, עובדיך, הלוי, המתגייר, היתום והאלמנה אשר בעריך." דברים (דברים) ט"ז, י"ד

צ'אג סמאך!

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page